Søren Spætte ?

I søndags mens jeg var i haven hørte jeg pludselig, en banke lyd.
Støt og konstant, næsten melodisk som en melodi. det var ikke en lyd
jeg tidligere havde hørt i haven.

Efter nogen tids undren over denne nye lyd, fik jeg øje på en fugl
der sad og hakkede i et af æbletræerne. Der sad en spætte, nederst på træet.
Det er første gang jeg har set den være her i haven.